Her şey gibi… Şirketler için değere bakışın anlamı da değişti.

Satış Kanallarında Paradigmaların değişimleri olduğu gibi ekonomide de dramatik bir şekilde değişimler olmaktadır. Burada ortaya çıkan rekabeti, fırsatları, ürünleri, hizmetleri ve satış kanallarını farklılaştırırken, kümülatife bakıldığında bu dinamikler şirketleri de dönüştürmeye başlıyor. Değişmeye uğrayan bu şirketler ise ‘’Değer’’ kavramını yeniden tanımlıyor. Bir Şirketin değerini belirleyen kriterler nelerdir? Şirketler, hangi varlıklara ya da özelliklere sahip olursa daha değerli olur? Bu Kritik soruların cevapları son yıllarda çok değişti. Önceden bu değerler çalışan sayısı, fabrika sayısı, üretim kapasitesi, kasasındaki para ve nakit akışı gibi fiziki varlıklar iken, bugün inovasyon, hız, marka, sosyallik, sürdürülebilirlik ‘’yeni değer’’ in temel kriterlerini oluşturmaktadır.

Buna örnek olarak geçen aylarda Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınan, henüz 5 yıllık geçmişi olan Whatsapp firması verilebilir. Firmanın tercih sebebi; sadece 53 çalışanı olmasına rağmen; inovatif, hızlı, marka bilinilirliği yüksek ve gelecek vaat eden parlak bir fikre dayanan proje olmasıydı. Birkaç milyon dolar değer biçiliyor olması değere bakışın değiştiğinin çok güzel bir göstergesidir. Peki, bütün bunlar ne anlama geliyor? Paraya ve Fiziki imkânlara ulaşmanın kolay olduğu, bilgiyi işlemenin ise değer yarattığı bir dünyaya doğru ekonominin de değer anlayışı değişiyor. Bugün Network, yaratıcılık düzeyi, kurum kültürü gibi değerler şirketin ne kadar kar edeceği konusunda belirleyici ve birinci faktör olmuştur. Bu süreç fiziksel varlıkları ikinci plana bırakmış durumdadır. Günümüzde değere bakışın anlamı tabiki değişti, Değer= Müşterilerin ihtiyaçlarını önceden tespit etme konusu oldu. Bu değeri önceden sezinleyip oluşturan firmalar oluşacak rakiplerine göre 1-0 önde başlamaktadırlar. Bu değer olgusunun içinde inovasyonda var. İnovasyon sadece ürün için değil, İK, Finans, Müşteri ilişkileri ve şirket kültürü gibi tüm yapılarda işlenmelidir. Marka değeri dediğimizde Algı Yönetimi oluşturulmalıdır. İş dünyasının yeni trendlerinden ’’zaman odaklı rekabet’’ yani ’’hız’’ da şirketlerin değerini belirleyen ana kriterlerden biridir. Ayrıca Değeri giderek artan bir şirket çevreye, çalışan haklarına ve etik konulara duyarlı değilse tüketicinin odağından çıkması kaçınılmazdır. Örneğin Coca-Cola’nın değerini belirleyen şey fabrikaları ya da üretim kapasitesi midir yoksa marka gücünün ve ürünün tüketici de yarattığı değer mi?

Sonuç olarak; Eskiden şirketin değeri fiziksel varlıkların bilançoya yansıması ile ölçülürken, bugün bilançoya yansımayan bir sürü kriter önem kazandı. Bu kriterler şirketin kârında fiziki varlıklarına göre daha belirleyici olmaya başladı. Nakit, şirket değerini tek bir çarpanla gösterir. Ancak bugün şirketler başka çarpanlarla değerlendiriliyor. Firmaların değerlerinde en önemli rollerden biride vizyonlarıdır. Şunu da unutmamak gerekir; Şirketler, Patronlarının hayalleri ve vizyonlarının büyüklüğü kadar büyür.

 

Saygılarımla,

Mustafa BAŞAR

Paylaş
  • gplus
  • pinterest

Yorum yap

Lütfen sorunun cevabını belirtilen alana yazınız *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.